NE YAPIYORUZ?

7. SINIF

7.sınıf döneminde öğrencileri ve aileleri bir telaş sarar. Hangi liseye gitmek istedikleri, bu liselere nasıl hazırlık yapmak gerektiği, sürecin nasıl yönetileceği, yurt içinde mi yoksa yurt dışında mı lise tercih yapmanın doğru olduğu konularında bir çok kaygıyı taşırlar. Bu dönemde öğrencilerle çalışmaya başlar, onların analizlerini yapar ve lise hazırlık dönemindeki yol haritalarını çizmelerine yardımcı oluruz.

8.SINIF

8.sınıf döneminde öğrenciler ve aileleri artık bir karar vermiş ve hedeflerini koymuş olarak gelirler. Bu hedeflere yönelik koçluk süreçleri uygular, yurt içi ise iç motivasyona ve okul tercihlerine yönelik çalışmalar yapar, yurtdışı ise hem hazırlık hem başvuru süreçlerini birlikte yönetiriz. 

LİSE HAZIRLIK / 9. SINIF

Liseye geçen öğrenciler geçiş döneminin yarattığı etki ve ergenlik döneminin sebep olduğu karmaşadan ötürü bir bocalama dönemine girer. Bu dönemde öğrencilerle kendilerini tanımalarına yönelik çalışmalarla başlanır. Bu çalışmaları takiben hedefler konularak sosyal ve akademik alanda gelişimin ilk adımları atılır. Bu yılda amaç öğrencinin lise boyunca sahip olmasını istediğimiz alışkanlıkların geliştirilmesi ve kariyer senaryolarının test edilmesidir.

10. SINIF

10.sınıf döneminde öğrenciler artık lise hayatına alışmış, ufak ufak hedefleri adına çalışmalara başlamış olurlar. Biz öğrencilerle o yıla ait ve bir sonraki iki yıla ait büyük resmi çizerek hedefleri realize ederiz ve birlikte takip yaparak öğrencinin hem akademik hem de sosyal alanda belli bir mesafe kat etmiş olması için elimizden gelen çalışmaları yaparız.

11.SINIF

11.sınıf döneminde öğrenciler artık belli bir mesafe kat etmiş olurlar. Bu dönemde akademik çalışmalara, sınavlara ve yaz döneminin verimli değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılır. Bunun yanı sıra 11. sınıfın ikinci döneminde üniversite listeleri belirlenmiş olur ve üniversite yazıları yazılmaya başlanır. Yurtiçinde üniversite düşünen öğrenciler, test hazırlık çalışmalarını da başlatır. Hazırlık sürecinin en kritik yılı olan 11. sınıf döneminde öğrencilerle yakın temas çalışarak süreci yönetiyoruz.

12.SINIF

12.sınıfa geçen öğrencilerle, yaz dönemi ile başlayan yoğun bir başvuru süreci yönetilir. Özellikle hem yurtiçi hem de yurtdışını planlayan öğrencilerle zaman yönetimini en ince şekilde planlayarak geri dönüşü olmayan zamanı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışırız.

10. SINIF

10.sınıf döneminde öğrenciler artık lise hayatına alışmış, ufak ufak hedefleri adına çalışmalara başlamış olurlar. Biz öğrencilerle o yıla ait ve bir sonraki iki yıla ait büyük resmi çizerek hedefleri realize ederiz ve birlikte takip yaparak öğrencinin hem akademik hem de sosyal alanda belli bir mesafe kat etmiş olması için elimizden gelen çalışmaları yaparız.

11.SINIF

11.sınıf döneminde öğrenciler artık belli bir mesafe kat etmiş olurlar. Bu dönemde akademik çalışmalara, sınavlara ve yaz döneminin verimli değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılır. Bunun yanı sıra 11. sınıfın ikinci döneminde üniversite listeleri belirlenmiş olur ve üniversite yazıları yazılmaya başlanır. Yurtiçinde üniversite düşünen öğrenciler, test hazırlık çalışmalarını da başlatır. Hazırlık sürecinin en kritik yılı olan 11. sınıf döneminde öğrencilerle yakın temas çalışarak süreci yönetiyoruz.

12.SINIF

12.sınıfa geçen öğrencilerle, yaz dönemi ile başlayan yoğun bir başvuru süreci yönetilir. Özellikle hem yurtiçi hem de yurtdışını planlayan öğrencilerle zaman yönetimini en ince şekilde planlayarak geri dönüşü olmayan zamanı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışırız.

ÜNİVERSİTE 1. SINIF

Üniversite 1. sınıfa başlayan öğrenciler bu dönemde hem akademik olarak hem de sosyal açıdan zorlu ve yeni bir sistemin içine girerler. Bu dönemde sosyal hayatı ve okulu dengelemekte zorlanırlar. Bunun yanı sıra zamanın çok çabuk geçiyor olmasından ötürü pek çok şeyin ilk yıllarda planlanması ve yönetilmesi önemlidir. Öğrencilerle analiz ve hedef çalışmaları yaparak bu süreci üniversitede başlatıyoruz.

ÜNİVERSİTE 2. SINIF

Üniversite 2. Sınıfa gelen öğrenciler, artık kendilerini tanımış, bölümleri ve kariyerleri hakkında bazı fikirler edinmiş ve üniversite içinde kendi sosyal ortamını kurmuş olarak karşımıza çıkarlar. Bu dönemde öğrencinin gelecek hedeflerini belirlemek, buna yönelik dil, sertifika eğitimi, staj vb. çalışmaların planlanması ve hayata geçirilmesi önemlidir. Öğrencilerle birebir çalışarak üniversite sonrası planlarına yönelik hedefler belirliyor ve birlikte süreci yönetiyoruz.

 ÜNİVERSİTE 3. SINIF

Üniversite 3. sınıf döneminde öğrenciler artık belli bir mesafe kat etmiş olurlar. Bu dönemde akademik çalışmalara, sınavlara ve yaz döneminin verimli değerlendirmesine yönelik çalışmalar yapılır. Bunun yanı sıra 3. sınıfın ikinci döneminde yüksek lisans için üniversite listeleri belirlenmiş olur ve üniversite yazıları yazılmaya başlanır ve TOEFL , GRE gibi sınavlara hazırlanılır. Hazırlık sürecinin en kritik yılı olan 3. sınıf döneminde öğrencilerle yakın temas çalışarak süreci yönetiyoruz.

ÜNİVERSİTE 4. SINIF

Üniversite 4. sınıfa geçen öğrencilerle, yaz dönemi ile başlayan yoğun bir başvuru süreci yönetilir. Özellikle hem yurtiçi hem de yurtdışını planlayan öğrencilerle zaman yönetimini en ince şekilde planlayarak geri dönüşü olmayan zamanı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışırız. Üniversite sonrası sektörde işe girmeyi düşünenlerle staj ve sertifikasyona yönelik çalışmalar yapılırken yurtdışında yüksek lisans düşünenlerin yoğun bir başvuru süreci yönetilir.

MEZUN

Üniversite mezunu olup çalışan yada yüksek lisans, doktora, dil, sertifikasyon gibi pek çok alanda kendini geliştirmek isteyen bireylere yönelik, yaşam koçluğu metoduyla çalışmalar yapıyor, kişisel gelişimleri adına analizler yapıyor ve yol haritaları çiziyoruz.

 

ÜNİVERSİTE 4. SINIF

Üniversite 4. sınıfa geçen öğrencilerle, yaz dönemi ile başlayan yoğun bir başvuru süreci yönetilir. Özellikle hem yurtiçi hem de yurtdışını planlayan öğrencilerle zaman yönetimini en ince şekilde planlayarak geri dönüşü olmayan zamanı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışırız. Üniversite sonrası sektörde işe girmeyi düşünenlerle staj ve sertifikasyona yönelik çalışmalar yapılırken yurtdışında yüksek lisans düşünenlerin yoğun bir başvuru süreci yönetilir.

MEZUN

Üniversite mezunu olup çalışan yada yüksek lisans, doktora, dil, sertifikasyon gibi pek çok alanda kendini geliştirmek isteyen bireylere yönelik, yaşam koçluğu metoduyla çalışmalar yapıyor, kişisel gelişimleri adına analizler yapıyor ve yol haritaları çiziyoruz.